RSS Obec Alekšince http://aleksince.sk RSS kanál obce Obec Alekšince sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Aktualizovaný zoznam žiadateľov o byty ku dňu 13.7.2020 http://aleksince.sk/sprava/12817/n 12817 obec Alekšince http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2020/byt3_341a5f_md_37110b_md_f4146c_sm.jpg Pozvánka na 13. zasadnutie OZ - 7. riadne zasadanie http://aleksince.sk/sprava/12750/n 12750 10.júla 2020 o 18:00 hodine http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2020/zastupitelstvo_novinka_fba085_md_9e5a64_sm.jpg Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre http://aleksince.sk/sprava/12679/n 12679 odvoláva „ Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“  http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2020/navsteva-hazz-hc_22_of_31_9701da_sm.jpg Oznámenie o mieste uloženia zásielky http://aleksince.sk/sprava/12641/n 12641 Igor Billa http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2020/ulozenie_zasielky_e45515_md_df88da_sm.jpg Zoznam žiadateľov o byty aktualizovaný ku dňu 19.6.2020 http://aleksince.sk/sprava/12511/n 12511 Alekšince http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2020/byt3_341a5f_md_37110b_sm.jpg Konsolidovaná výročná správa obce Alekšince http://aleksince.sk/sprava/12467/n 12467 za rok 2019 http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2020/pero-zapisnik_3f1b88_md_f9881c_md_6b195f_md_4e96e7_sm.jpg Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja http://aleksince.sk/sprava/12349/n 12349 Oznámenie http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2020/ooo_f902e0_md_925d7b_sm.png Návrh záverečného účtu obce a hodnotiacej správy za rok 2019 http://aleksince.sk/sprava/12468/n 12468 obec Alekšince http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2020/peniaze-mena-euro_e42151_md_8c6a50_sm.jpg Autobusová doprava v mesiaci jún 2020 http://aleksince.sk/sprava/12022/n 12022 ARRIVA  Nitra a.s. http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2020/primestska-1_9f2c28_md_be06d2_sm.jpg Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti http://aleksince.sk/sprava/12018/n 12018 Dňa 19.6.2020 v čase od 7:30 do 10:30 hod. http://aleksince.sk/data/news/aleksince.sk/2020/elektricke-vedenie_f23c42_sm.jpg