Obec Alekšince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Prerušené vyučovanie

Prerušené vyučovanie
Oznam

Vážení rodičia!

Na základe COVID AUTOMAT Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARSCoV-2 (Covid-19) bolo vydané  Uznesenie vlády SR č. 83/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov.

Z  informácie vyplýva, že materské školy, základné školy 1.stupeň zostávajú zatvorené v čiernych okresoch, t.j. aj v okrese Nitra.

Z vyššej spomínanej informácie vyplýva, že od 15. februára 2021 (od pondelka) do odvolania musí byť zatvorená materská škola,  základná škola a ŠKD v Alekšinciach.

Žiaci I. stupňa, tak ako aj žiaci II. stupňa ZŠ sa  budú od tohto dňa (15.02. 2021) vzdelávať dištančne (tzn. vyučovanie bude prebiehať online z domu).

Žiadame zákonných zástupcov, aby sledovali našu stránku, kde budeme dopĺňať aktuálne/potrebné informácie k ďalšej zmene  - nástupu žiakov do školy. Informácie budú zverejnované aj na stránke obce Alekšnce a na Fb Obec Aleksince

 

Mgr. M. Kapitánová, riaditeľka ZŠ s MŠ

 

V Alekšinciach, 12.02. 2021